הגבלים עסקיים

משרד עו"ד ערן לב עוסק מזה כעשרים שנה בייצוג בתחום ההגבלים העסקיים, בתביעות ייצוגיות ותביעות פרטניות.
בתחום זה רכש משרד לב התמחות מיוחדת בתחומי הדלק והתשתיות והתמקד בייצוגם של בעלי תחנות דלק הכבולים לחברת הדלק הוותיקות בהסדרים ארוכי טווח, כמו גם בייצוגם של גופים עסקיים המעורבים בהליכים משפטיים בתחום ההגבלים העסקיים (כדוגמת חברת אמות השקעות בע"מ, חברת פלייפוט גרופ בע"מ ואח').