מועצה אזורית גלבוע נגד מנהל מקרקעי ישראל

בהתאם לתכנית בניין עיר שאושרה בשנת 2007, ושאמורה הייתה להסדיר את חידוש פעילות החציבה באתר הסמוך לישובים נורית וגדעונה אשר בשטח המועצה האזורית גלבוע, נקבע כי השלב המקדמי של הכשרת השטח לחציבה אמור להסתיים עד לסוף שנת 2012. זאת בכדי למנוע פגיעה ביישוב גדעונה, שהיה בשלב הרחבה ובישוב האקולוגי נורית שהנו בשלבי הקמה. בשנת 2011, כארבע שנים לאחר כניסת התב"ע לתוקף, פרסם מנהל מקרקעי ישראל (ממ"י), שהנו הבעלים של השטח, מכרז לחידוש פעילות החציבה.

סיכון תברואתי ומטרד סביבתי
חידוש פעילות החציבה בהיקף שהיה קבוע במכרז זה עלול היה ליצור סיכון תברואתי ומטרד לאורח חייהם של תושבי המועצה האזורית. המועצה פנתה לעו"ד ערן לב ובאמצעותו הגישה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בנצרת, כנגד המכרז רחב ההיקף להקמת המחצבה. 

במסגרת העתירה נטען כי בשל העיכוב בפרסום המכרז וסמיכות הזמנים שעלולה להיגרם בין ביצוע השלב הראשון של התב"ע והרחבת גדעונה ובין הקמת נורית עלולים ישובים אלה להיפגע. עו"ד לב טען בשם מועצת גלבוע כי הקמת המחצבה היקף שהיה קבוע במכרז עומדת בניגוד לתנאי תמ"א 35, וצירף את חוות-הדעת של המומחית הסביבתית הגברת עידית אדלר-ברקאי. בנוסף, שלח השר להגנת הסביבה דאז, גלעד ארדן, מכתב ליושב ראש הרשות, בו הצהיר על התנגדותו להקמת המחצבה בהיקף הקבוע במכרז.  

קבלת העתירה וביטול המכרז
בית המשפט המחוזי דחה את העתירה. ועל כן ערערה מועצת הגלבוע באמצעות עורך דין לב לבית המשפט העליון, בעקבות דיון שהתקיים בחודש ספטמבר 2011, קיבל הרכב בית המשפט העליון, בראשות הנשיא גרוניס, את הערעור וביטל את המכרז שפרסם ממ"י  להקמת המחצבה בהר הגלבוע. והחשוב מכל השופטים הורו על ביטול השלב הראשון המזהם בתב"ע וקבעו כי במידה ויפורסם מכרז חדש, יתאפשרו עבודות אך ורק בבור אשר מרוחק מהישובים גדעונה ונורית. 

< קישור לכתבה בכלכליסט >